Mine interesser er mangfoldige og giver mig en udfordrende tilværelse

Sct. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i 1933 og er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere samt spejder- og gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

Én gang spejder – altid spejder

ved at være samlingssted for voksne mennesker, der fortsat ønsker at leve efter spejder- og gildeidealerne og herved møde personlige udfordringer.

Mange steder tager gilderne initiativ til humanitært hjælpearbejde i den udstrækning tiden, kræfterne og midlerne rækker.

Læs mere her

Vejle Lydavis produceres af Sct. Georgs Gilderne i Vejle med frivillige medarbejdere og andre interesserede i samarbejde med Dansk Blindesamfunds 16. kreds.

Vejle Lydavis bringer lokale nyheder fra Vejle Amts Folkeblad og udkommer 2 gange ugentlig på et 90 minutters kassettebånd.

Lydavisen bringer interne meddelelser til abonnenterne samt meddelelser om møder i DBS 16. kreds. Lydavisen henvender sig til blinde og svagtseende i Vejle Kommune.

Besøg Dansk Blindesamfund på DBS

DBS

De Stedsegrønne er en flok gamle spejdere, spejderforældre, spejdertanter, spejderledere, alle der har haft en tilknytning til de grønne spejdere i Bredballe i Vejle.
Vi mødes om mange aktiviteter i naturen også uden for landets grænser og holder liv i vores gode sammenhold fra spejdertiden med vores børn.

Jeg har mange dejlige musikalske oplevelser som korsanger

Cantemus
Cantemuskoret er en knap 25 år gammel forening og tilknyttet AOF´s Musikskole. Koret medvirker hvert år i 4-5 kirkelige og verdslige koncerter med et klassisk repertoire i form af requier, danske og udenlandske korsatser samt yngre dansk korlyrik.

Vejle Amtskor er et stort blandet kor, hvis repertoire ligger inden for den klassiske genre. Koret opfører årligt store værker for kor, solister og symfoniorkester – med kordirigenter i den absolutte topklasse. Koret blev til i 1984 på initiativ af Vejle Amts musikudvalg og er en berigelse for den enkelte korsanger og et tilskud til amtets klassiske musikliv. Mellem 80 og 120 sangere er til stadighed aktive i Vejle Amtskor, og koret er blevet lidt af en institution i amtet.

Link til
Vejle Amtskor